سیستم هوشمند تفکیک، راه حلی است دقیق و عادلانه، که با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و به پشتوانه ی پشتیبانی دائم و مسئولانه، امکان اندازه گیری دقیق مصرف هر واحد را فراهم می کند.