پروژه ارتقاء هتلینگ بیمارستان شفا بابلسر به بهره برداری رسید

طرح ارتقاء هتلینگ بیمارستان شفا بابلسر با اختصاص بودجه ٩ میلیارد و ٣٠٦ میلیون ریال در هفته دولت به بهره برداری رسید

دکتر مهدی درخشان معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی در این مراسم گفت: طرح ارتقای هتلینگ یکی از طرح های هماهنگ با وزارت بهداشت و یک برنامه مدون است.

وی ادامه داد: موضوع سلامت مردم به اولویت اول در دولت تدبیر و امید تبدیل شده است و هماهنگی دستگاه های اجرایی رمز موفقت و پیشبرد امور در اجرای طرح تحول سلامت است.

دکتر خورشیدی، مدیر درمان تامین اجتماعی استان مازندران نیز ضمن خیر مقدم و معرفی طرح های افتتاح شده و قابل بهره برداری در استان مازندران گفت: در دولت تدبیر و امید خدمات شایسته ای درخصوص ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه انجام گرفته است و مقام عالی وزارت نیز در این خصوص تاکیدات ویژه ای داشتند.

وی ادامه داد: اعتبار و بودجه اختصاص یافته درخصوص ارتقاء هتلینگ بیمارستان شفا بابلسر با مبلغ٩ میلیارد و ٣٠٦ میلیون ریال است که در ٤٠٠ متر مربع با محورهای خدمات رفاهی ، ساختمانی ، بهداشتی و تجهیزات در سطح هتلینگ اجرا شد.

وی سرعت عمل به همراه کار کارشناسی و دقیق را در اجرای این پروژه ها مثال زدنی عنوان کرد و اظهار داشت: این پروژه در اول دی ماه ٩٥ آغاز شد و ٣١ مرداد ٩٦ به اتمام رسید و امروز شاهد بهره برداری آن هستیم.