برگزاري دوره آموزش پیشرفته سیستم های هوشمند ساختمان كه این دوره 3 روزه شامل آموزش تخصصی و کارگاه عملی سیم کشی سیستم هوشمند ساختمان  وآموزش تخصصی برنامه نویسی سیستم هوشمند ساختمان  و نصب و راه اندازی دستی کامل سیستم هوشمند ( DIY )  ... به شركت كنندگان آموزش داده شد.