ثبت نام ورود
تماس با ما : 2-33207301-011 ایمیل : info@midbms.com

اخبار

خبر
هتلینگ بیمارستان شفا بابلسر

افتتاح ارتقا هتلینگ بیمارستان شفا بابلسر با حضور آقای دکتر درخشان معاون درمان سازمان تامین اجتماعی و با حضور مسئولین استانی و شهرستانی مورخ ١٣٩٦/٠٦/٠٨ - در هفته دولت

جزئیات بیشتر...
کلاس آموزشی پیشرفته هوشمند سازی ساختمان

برگزاری کلاس آموزشی تخصصی سیستم های هوشمند ساختمان در تاریخ 95/11/04

جزئیات بیشتر...
کلاس آموزشی مقدماتی هوشمند سازی ساختمان

برگزاری کلاس آموزشی مقدماتی سیستم های هوشمند ساختمان در تاریخ 95/10/29 در شوروم شرکت

جزئیات بیشتر...
کلاس آموزشی مقدماتی هوشمند سازی ساختمان

برگزاری کلاس آموزشی مقدماتی سیستم های هوشمند ساختمان در تاریخ 95/08/06 در شوروم شرکت

جزئیات بیشتر...
کلاس آموزشی پیشرفته هوشمند سازی ساختمان

برگزاری کلاس آموزشی تخصصی سیستم های هوشمند ساختمان در تاریخ 95/06/08

جزئیات بیشتر...
همایش نمایندگان استان مازندران

برگزاری همایش نمایندگان مستر استان مازندران در راستای تعیین سیاست های واحد و هماهنگی در استان در تاریخ 95/05/25

جزئیات بیشتر...
کلاس آموزشی مقدماتی هوشمند سازی ساختمان

برگزاری کلاس آموزشی مقدماتی سیستم های هوشمند ساختمان در تاریخ 95/02/26 در شوروم شرکت

جزئیات بیشتر...
نمایشگاه توانمندی های مهندسین ساختمان ساری

حضور شرکت هوشمند سازه خاورمیانه در نمایشگاه توانمندی های مهندسین ساختمان ساری

جزئیات بیشتر...